Tillverkad i Åre

Nöjd kund garanti

Vi återbrukar det Jämtländska arvet

Vid foten av Storulvån i Jämtland producerar Ergostone produkter skapade för att öka människors välbefinnande. Täljstenen som lämnats kvar vid Handöls nedlagda stenbrott tas om hand och mals ner till en fin sand. Mineralen har mycket goda termiska egenskaper vilket ger produkterna sina värme- och kylegenskaper. Den höga densiteten i sanden gör att produkten omfamnar kroppen som en varm kram. Silikonet som omsluter sanden är mycket elastisk och lätt att rengöra.

Vi har valt att gräva där vi står, ta vara på material som redan brutits och som nu står i vägen för naturens återtåg omring det gamla stenbrottet. Med vår produktion stationerad här i Handöl vill skapa hopp och hjälpa till att återbygga en avbefolkad del av Sverige.

Arvet av att bryta täljsten i Handöl i Jämtland sträcker sig tillbaka till 1500-talet

En lokal produktion att förädla täljstenen till bruksföremål, allt från grytor till spisar, har pågått i Handöl i över 500 år. De senaste 100 åren har denna industri varit den främsta inkomstkällan för invånarna i området. 2013 upphörde produktionen då täljstensfabriken lades ner, vilket har lett till en stor avfolkning av orten.

Genom att kombinera täljstensförädlingens arv med den gamla hälsotraditionen i Jämtland, vill vi ge en nytändning i Handöls stolta historia.